Des de les àrees de Cementiri i Residència Miquel Mir, hem iniciat una tasca d’actualització amb la finalitat de millorar aquests serveis per a la ciutadania.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Des de les àrees de Cementiri i Residència Miquel Mir, dirigides pel regidor d’Independents d’Inca Àntelm Ferretjans, a la legislatura 2015 – 2019 hem iniciat una tasca d’actualització amb la finalitat de millorar aquests serveis per a la ciutadania.

A la residència de majors Miquel Mir, que presentava moltes deficiències que feien poc comfortable l’estada dels residents i la feina dels treballadors, hem impulsat la seva  cesió a lMAS perquè se pugui realitzar una gran reforma que garanteixi, en el futur, el benestar dels usuaris.

En el Cementiri, per una banda s’ha actualitzat el registre de titulars de les sepultures, que vàrem trobar escrit a mà, i s’ha digitalitzat, després de fer una enorme tasca per localitzar-ne els titulars i poder tornar otorgar les concessions a altres ciutadans d’aquelles sepultures que no s’utilitzaven des de feia molts anys.

A més, hem realitzat tres fases de reforma de les sepultures de la part antiga del cementiri, que estaven en molt mal estat. A més, s’ha millorat la il·luminació del recinte i la jardineria, entre d’altres millores. Finalment, vàrem encarregar l’edició d’un llibre on es recullen les obres artístiques que hi podem trobar.

Des de les àrees de Cementiri i Residència Miquel Mir, dirigides pel regidor d'Independents d'Inca Àntelm Ferretjans, a la legislatura 2015 - 2019 hem iniciat una tasca d'actualització amb la finalitat de millorar aquests serveis per a la ciutadania.