AMB INDI, PEÇA A PEÇA FEIM INCA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

El convent de Sant Bartomeu, els molins, la torre d’Inca, i més allunyades, les «cases de xocolata»… les siluetes d’aquests edificis tan coneguts pels inquers es dibuixen a la imatge panoràmica del Parc del Serral de ses Monges que INDI hem convertit en un puzle amb motiu d’aquestes eleccions municipals, amb el missatge Peça a peça feim Inca.

I perquè aquest eslògan? Idò perquè resumeix en una senzilla frase la idea que els Independents d’Inca tenim de construir, pas a pas, peça a peça, el present i el futur de la nostra ciutat. També perquè aquesta és una feina col·lectiva que hem de fer entre tots, aportant la seva petita part per aconseguir una ciutat més sostenible, cuidada, amb una societat forta i cohesionada, agradable per viure-hi tots els inquers i les inqueres, els que ho són d’arrel i els que ho són perquè han escollit Inca per establir-se.

Els Independents d’Inca, amb el nostre candidat, Àngel Garcia, al capdavant, duim gairebé una trentena d’anys amb representació dins l’Ajuntament d’Inca, sempre amb la mateixa filosofia: la d’anar fent, a poc a poc i cada dia, començant per les inversions més necessàries i amb una planificació que ens permeti, en cada moment, col·locar la peça que toca.

Així, en els darrers quatre anys, els quals hem assumit distintes àrees de gestió precisament relacionades amb aquestes necessitats que tenen els ciutadans i ciutadanes en la vida quotidiana, hem actuat amb visió de futur. Mostra d’aquest tarannà són els plans anuals d’asfaltat de carrers i camins; el Pla de l’Aigua, planificant les actuacions més urgents i altres en previsió de les situacions que es poden produir a mitjà termini, com les noves conduccions que permetran tenir aigua inclús en cas d’avaries imprevistes o de sequera; la substitució gradual de l’enllumenat públic; la reforma de sepultures i la digitalització del seu registre per poder posar  a disposició de nous veïns aquelles que queden en desús; la posada en marxa d’un Pla de Residus, per passes també, per anar millorant mes a mes amb bons resultats quant a reciclatge i eliminació de punts negres; la catalogació de camins públics i de tots els arbres que hi ha a zones públiques de la ciutat per poder actuar i realitzar noves plantacions allà on hi ha faltes; i especialment, amb la recuperació de parcs, com l’exemple que representa la millora que hem anat fent en el Parc del Serral de ses Monges, imatge d’aquest puzle que us entregam enguany.

Totes aquestes obres i altres que no resulten vistoses, però sí molt útils, no s’han realitzat a l’atzar ni de cop, cosa que no hauria estat possible en aquests anys de limitacions econòmiques i lleis que no permeten a l’Ajuntament invertir tots els diners a mansalva, sinó que són fruit d’una feina de planificació, estudiada, que ha permès fer el màxim d’actuacions amb el pressupost i temps disponibles.

Per aquestes raons els Independents d’Inca (INDI), ens tornam a presentar a les eleccions municipals i desitjam tenir el vostre suport, per continuar amb la tasca realitzada aquests quatre anys, conscients que queda molta feina per fer, però amb un equip reforçat, que combina experiència i joventut, seny i il·lusió. Aquestes són les nostres eines. Ara vosaltres sou la peça que ens falta per completar el projecte.