SEBASTIÀ MORA PUJADAS

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Sebastià Mora. Llicenciat en Filologia Hispànica.
Professor de Batxillerat a Sant Francesc, jubilat
recentment. Pragmàtic, escèptic i realista.
M’agrada exercir de padrí, el futbol i la política.
Compartesc plenament la filosofia del meu grup:
honestedat i transparència. Per això som aquí.
«Només INCA».