JOANA MARIA RIGO AMER

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Joana Maria Rigo Amer nascuda a Inca l’any 1973 i
em diuen de «can Boqueta». Dependenta a la
pastisseria de Can Delante des de 1998. Vaig
estudiar a La Salle on vaig cursar estudis bàsics.
M’agraden el cinema, viatjar i la lectura. És la
tercera vegada que vaig a una llista electoral.