MARIA PILAR RIOS GAREA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Maria Pilar Ríos Garea, natural de Baracaldo (el
gran Bilbao, Vizcaya) i enamorada de «sa roqueta».
Nascuda el 1962, formada en pràctica
psicomotriu, treball en el Centre d’Educació
Especial Joan XXIII. Fundadora i membre actiu de
la junta directiva del Club Esportiu Joan XXIII, sòcia
del Patronat de l’Associació prominusvàlids
psíquics de la comarca d’Inca. M’agraden les coses
justes i ben fetes, el respecte a la gent i a l’entorn,
i voldria estar orgullosa de la ciutat en la qual visc.