Tres petites inversions emblemàtiques per a Inca

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Placeta Sor Francinaina, voravies de la carretera de Lloseta i escales de Sant Bartomeu: Tres petites millores que canvien aquests espais de la nostra ciutat

El portaveu d’INDI, Àngel Garcia, es mostra especialment orgullós d’aquests projectes senzills, però que han solucionat unes problemàtiques que els veïns reclamaven des de feia anys.

Des de l’àrea d’Inversions, dirigida pel portaveu d’INDI, Àngel Garcia, hem duit a terme un projecte que ha permès donar resposta a les reivindicacions fetes durant anys pels veïns de tres punts de la nostra  ciutat.

El primer d’ells ha estat la remodelació de les escales del carrer de Sant Bartomeu que donen accés a la part alta del barri dels Molins del Serral de ses Monges Tancades. Allà s’ha substituit la paret d’obra que impedia la visibilitat, aportant una major seguretat als veïns que les utilitzen. A més, s’ha aconseguit una notable millora estètica, amb les noves baranes de ferro i el nou to més clar de les parets. A més s’hi han sembrat dos arbres, en el lloc del que hi havia, que estava malalt.

A la placeta Sor Francinaina, el trespol era de grava i terra. Ara s’ha canviat per un formigó de color, que dóna major netedat a l’espai i un to més alegre al conjunt. Una petita millora que ha embellit aquesta petita zona utilitzada per al descans en els seus bancs.

Una altra petita obra que dóna resposta a una reivindicació històrica dels veïns és la construcció de les voravies en tota la longitud de la carretera de Lloseta, de manera paral·lela al mur de les vies del tren. Com que no hi havia voravia, hi creixien les herbes i s’hi acumulava brutor. Des de l’àrea d’Inversions hem construit la voravia amb un sistema que els tècnics consideren de futur, amb un formigó que és més resistent i no necessita tant de manteniment com l’enrajolat.

En resum, són tres petites obres que han suposat en el seu conjunt una inversió inferior als 60.000 euros, que no són obres d’impacte visual però que han millorat notablement tres espais de la nostra ciutat.

Placeta Sor Francinaina, voravies de la carretera de Lloseta i escales de Sant Bartomeu: Tres petites millores que canvien aquests espais de la nostra ciutat