Nou sistema de residus: estalvi i sostenibilitat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Inca estalvià prop de 60.000 euros el mes de març amb el nou sistema de recollida de fems

La implantació del nou sistema de recollida de residus ja està donant els seus resultats. En els primers mesos ja s’ha multiplicat la quantitat de tones que es recolleixen de cada fracció reciclable, però a més, Inca s’estalvia més de 20.000 euros cada mes de la factura de la incineració.

 Com explica el regidors de Medi Ambienr, Àngel Garcia portaveu i candidat d’Independents d’Inca, a Crist Rei vàrem començar amb la recollida selectiva porta a porta i hem passat d’estar a la coa de Mallorca en matèria de reciclatge, amb tant sols un 15%, a assolir ara ja el 80% a la barriada. I, entorn a un 60% a nivell de tota la ciutat. Això suposa un estalvi per les arques municipals d’uns 20.000 euros per mes pel cost d’incinera- ció.

La implicació dels veïns ha estat una peça clau en aquest èxit i se’n veuran beneficiats, ja que els veïns que reciclen tendran una rebaixa de 30 euros al rebut del fems que és de 130 euros. El descompte proporcional també el trendran els negocis i empreses d’Inca.

Les empreses i comerços també s’han implicat en aquest repte d’avançar en el reciclatge. Un fet que ho demostra és que en mig any, hem passat de tenir 40 empreses que reciclaven cartró, a tenir-ne 240.

Si ampliam les dades a tota la ciutat, el cas més espectacular és sel de la recollida d’envasos lleugers (envasos de plàstic, llaunes i bricks). El mes de març s’han tripiclat les xifres respecte a l’any anterior, passant de les 22,6 tones recollides el març de 2018 a les 75,2 tones del març de 2019.

Quant al cartró, s’ha passat de les 59 tones recollides el març de 2018 a les quasi 90 tones de paper i cartró recollides el març de 2019. I del vidre, hem passat de 30,6 a 41,2 tones. La matèria orgànica ha augmentat també progressivament i sense marxa enrere, de les 49,2 tones el setembre de 2018, a les 66 tones pel gener de 2019 i les 110 tones el passat mes de març.

Amb aquest progrés, el mes de març l’Ajuntament d ‘Inca ha deixat de pagar uns 60.000 euros d’incineració, a més d’avançar cap a un model de ciutat més sostenible.

Cal dir que la posada en marxa de la Deixalleria en el camí vell de Santa Magdalena, davant l’escorxador, ha estat molt positiva. Es va obrir el 3 de març i en un mes va registrar l’entrada de 2.526 vehicles, amb una mitjana de 81 vehicles al dia que acudeixen a dipositar els seus residus per ser reciclats, eliminant al mateix temps un punt negre d’avocaments a la zona.

Amb una inversió de 500.000 euros, la Deixalleria d’Inca és una de les poques de Mallorca que estan homologades.

Per als Independents d’Inca, assumir la gestió dels residus va ser un gran repte, però estam molt satisfets de la resposta de la major part de la ciutadania i confiam que continuarem avançant tots junts cap aquest nou model de ciutat més sostenible.