SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

És essencial la incorporació de noves tecnologies per la contribució de l’eficiència dels serveis municipals i per fer més ràpida i eficaç la tramitació dels documents oficials.

Creació d’una emissora de ràdio municipal com a canal de cohesió social.