SERVEIS MUNICIPALS

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

SERVEIS MUNICIPALS PROPERS ELS CIUTADANS

Modernitzarem i dotarem dels medis necessaris els serveis municipals bàsics (vies i obres, enllumenat i aigua potable)per adaptar-los a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Posarem en marxa el projecte “Brigada exprés” per tal de resoldre qualsevol incidència en un temps adequat.

Encarregarem un Estudi econòmic per decidir la viabilitat de crear una empresa/es municipal de SERVEIS/ aigua.   

Continuar amb el nou pla de gestió de residus, impulsant el reciclatge i l’ús del Punt Verd per un correcte tractament de cada fracció de residus.