MILLORA INTEGRAL DELS ESPAIS PÚBLICS

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Ampliació dels dipòsits per aprofitar les aigües de les pluvials per al reg de zones verdes.  

Partint d’un Mapa de soroll municipal i un pla de qualitat de l’aire prendre les mesures necessàries per garantir la qualitat de vida dels ciutadans/es.

Viver Municipal de flors de temporada i de creixement d’arbres per a després sembra a les zones verdes d’Inca.

Desenvoluparem el ‘Programa Eco-escoles’ per impulsar idees i accions d’educació ambiental en la vida quotidiana dels centres escolars.

Campanya d’informació i conscienciació ciutadana sobre reciclatge de residus, utilització del Punt Net, fomentar l’ús de productes reciclats per la població en general.

Campanya millorar l’estalvi en el consum de l’aigua potable a través de campanyes dirigides els ciutadans.

Afavorirem la utilització d’energies renovables a les llars.

Farem les inversions necessàries en la xarxa d’enllumenat públic i en els edificis municipals per seguir reduint de forma rellevant la factura d’electricitat.

Ampliarem els horts urbans a altres zones del municipi.

Desenvolupar un pla sistemàtic de desratització.