INCA 100 X 100 ACCESSIBLE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Serà primordial l’eliminació de barreres arquitectòniques de forma específica als edificis municipals i de forma general al municipi d’inca, a través de la implementació d’un Pla Específic. I