EDUCACIÓ, CULTURA I OCI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Potenciarem i diversificarem les activitats de les Escoles Municipals.

Crear una escola de teatre.

Promourem totes aquelles accions que contribueixin a mantenir que Inca sigui un «municipi amic de la infància».

Aproparem la cultura a la joventut, amb una oferta de tallers o campaments d’estiu, amb desenvolupament d’activitats de fotografia, teatre, dansa, música i qualsevol altra activitat cultural suggerida.

Dinamitzarem les activitats de la biblioteca.

Creació d’una zona de campaments en el quarter de Santa Magdalena.

Potenciar el Consell Local de la Cultura.

Potenciar el Consell de Joventut.

Promoure activitats d’oci i a l’abast de tothom.

Habilitar locals per a les activitats dels grups de música d’Inca.