DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
  • Mantindrem els plans d’asfaltat anuals de carrers i camins rurals d’Inca

Continuarem millorant les voravies i els itineraris de vianants.

Posarem en marxa un Pla a deu anys vista de separació per sectors de la xarxa de clavegueram de les pluvials.

  • Incrementarem les instal·lacions de jocs infantils, i les zones d’exercici per a majors garantint que entre els mateixos n’hi haurà d’adaptats per a nins amb discapacitat. Creació d’un parc infantil cobert.
  • Increment de les zones d’exercici per a majors amb aparells en places i parcs.
  • Millorar el manteniment i instal·lació de nou mobiliari urbà.
  • Construcció d’un nou espai municipal dirigit al benestar animal, en substitució de l’actual canera. 
  • Seguir en la Millora integral del Parc Europa.
  • Inversions en vehicles i furgonetes municipals sostenibles
  • Impulsar la Construcció del tercer polígon industrial.