CERCLE DE L’AIGUA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Seguirem implantant el Pla de gestió de l’aigua impulsat per INDI el 2017 amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència per garantir el subministrament i la qualitat d’aigua a llarg termini.

  1. Pla de substitució de les conduccions de la xarxa d’aigua potable d’Inca.
  2. Continuar amb la instal·lació comptadors d’aigua digitals
  3. Completar la xarxa d’aigua per reg de zones enjardinades connectades els dipòsits planificats i de la bassa de la depuradora de reg amb aigua regenerada.
  4. Construcció d’un dipòsit prop d’Inca de major capacitat que l’actual per garantir la pressió de l’aigua a les llars.
  5. Pla de manteniment del clavegueram, així com minimitzar, al màxim, el risc d’inundacions en dies de pluges fortes.
  6. Pla de separació per sectors de la xarxa de clavegueram de les pluvials, aprofitant l’aigua de pluja per al reg de jardins i parcs.