BENESTAR

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

BENESTAR DE LES PERSONES

Serveis socials

·       Substituir l’antic Pla Municipal de Serveis Socials (1993-1996) per la implantació d’un nou.

·       Possibilitar la realització d’un Pla de Qualitat als Serveis Socials D’atenció primària a Inca, amb l’objectiu d’oferir un diagnòstic de la situació de dit serveis, de les seves necessitats de coordinació i cooperació amb l’objectiu de garantir unes prestacions de qualitat basades amb el principi d’igualtat.

·       Volem augmentar el pressupost i el personal de Serveis Socials d’Inca

·       Consolidar el Consell Municipal de Serveis Socials i dotant de protagonisme i empoderament als ciutadans/es cap a aquest servei.

·       Millorar les vies de difusió de la informació i transparència de serveis socials, amb l’objectiu de rompre amb l’estigmatització d’aquest servei.

·       Impulsar la figura de l’educador de carrer.

Dona: Seguir treballant en el desenvolupament de programes contra la violència de gènere i suport i l’empodarament a les dones.

Joventut: Impulsarem l’oferta d’oci saludable per a adolescents, programant activitats per a joves en col·laboració amb les associacions juvenils locals. Es continuaran i ampliaran programes d’esport i muntanya, oci nocturn, tallers d’estiu, formació no reglada i formació per a l’emprenedoria social, que persegueixen obrir altres horitzons a la joventut.

Pla de ‘envelliment actiu’: Els nostres majors són la nostra prioritat, per tant, volem aquest pla per augmentar la seva participació i per a  la seva millora de qualitat de vida de forma que puguem donar suport a les seves necessitats específiques i que puguin ser més autònomes, actives i independents durant més temps.  

Incentivar la incorporació de persones en diversitat funcional al mercat laboral, començant pel propi Ajuntament.