PRESSUPOST PARTICIPATIU

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

És un mecanisme mitjançant el qual els ciutadans/es poden proposar, debatre i votar sobre la destinació del pressupost de l’Ajuntament, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

Per poder-ho fer possible es posaran en marxa els “Districtes Municipals”