CENTRALITAT GEOGRÀFICA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

APROFITAR LA CENTRALITAT GEOGRÀFICA I EIX DE COMUNICACIONS COM A ELEMENT DINAMITZADOR DE L’ECONOMIA

Inca es troba molt ben comunicada per l’autovia que travessa Mallorca, a més la seva situació com nuu ferroviari Palma – INCA – Sa Pobla – Manacor.

Aquest fet de centralitat, fa d’Inca un element impulsor i dinamitzador com a capital del Raiguer i porta d’entrada a la Serra de Tramuntana que volem potenciar per donar un impuls a l’economia local, especialment el foment del petit començ inquer, les activitats turístiques, i mitjançant el tercer polígon, dels sectors serveis i indústria.