MÀXIMA EFICIÈNCIA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

MÀXIMA EFICIÈNCIA EN L’ÚS DELS FONS PÚBLICS

Volem racionalitzar i controlar les despeses municipals per augmentar les inversions més necessàries per Inca. Aplicarem el principi de màxima eficiència en l’ús dels fons públics. Que no són propietat dels polítics, sinó dels ciutadans