La nostra candidatura

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Candidatura 2019

1. Àngel Garcia, advocat

2. Mar Navarro, graduada en Treball Social

3. Paco Verdejo, educador

4. Francesc Garcies, llicenciat en Dret

5. Mª. Pilar Ríos, psicomotricista

6. Antelm Ferretjans, prof. Geografia i Història

7. Sebastià Mora, professor

8. Joana Rigo, comerç

9. Esperanza Palmer, peón de hidrogeología.

10. Sebastià Campaner, pagès

11. Celia Togores, professora.

12. Àngel I. Garcia, estudiant Turisme.

13. Llorenç Sastre, mecànic

14. Antoni Arrom, estudiant Biologia

15. Randi Estefanía Garrido, funcionària.

16. Cristina Vanrell, comerç

17. Andreu Delacio, estudiant Enginyeria

18. Bàrbara P. Cabrer, funcionària jubilada

19. Joan Balaguer, procurador

20. Blanca Buades, comerç

21. Bartomeu Garcia, informàtic

22. Miquel Muntaner, jubilat

23. Catalina Marí, enfermera.

24. Martí Llull, fuster jubilat

25. Elvira Cortès, mestressa de casa