PRIMER PLA ESTRATÈGIC

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

ELABORACIÓ DEL PRIMER PLA ESTRATÈGIC D’INCA 2020-2030

Essent un instrument que ens permetrà conèixer de forma detallada les necessitats de la nostra ciutat, el cost i la temporització de cada projecte i/o actuació amb l’objectiu de replantejar el futur d’Inca amb la vostra participació.